Ettevõttest

 

MEIE ETTEVÕTTEST


PTT Recycling OÜ on 2016. aastal Väo karjääri rekultiveerimiseks asutatud ehitusjäätmete käitlemisega tegelev ettevõte.

Oma tegevuses juhindume Eesti Vabariigi õigusaktidest, kohalikest jäätmehoolduseeskirjadest ja Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmelubadest, mille alusel oleme operaatorfirma Tallinnas Väo paekarjääri rekultiveerimisel.

Mida ja miks teeme?

Meie eesmärgiks on korrastada Väo karjäär selliselt, et oleks võimalik ellu vii Tallinna linna Lasnamäe üldplaneeringuga ettenähtu. Selleks kasutame ka ehitusjäätmeid, millest sorteerimise, purustamise ja sõelumise teel eraldame võimalikult suures koguses välja rekultiveerimiseks sobiliku materjali.

Tallinnas Väo paekarjääri ehitusjäätmete käitluspaigas võtame vastu ehitus- ja lammutustegevusest tekkivaid jäätmeid.