Teenused & Hinnakirjad

Jäätme nimetus
JäätmekoodLadustushind EUR/tonn
PINNAS JA KIVID17 05 044,00 €/tonn
EELSORTEERITUD TELLIS17 01 028,00 €/tonn
BETOONI-, TELLISE-, KERAAMIKA JA PLAADISEGUD
TSEMENDITÜKKIDEGA JMS. (PS! Materjal ei tohi sisaldada üle 10% võõriseid,
näiteks: kile, puit, kips, kartong, plastik, soojustusmaterjalid jne.)
17 01 0725,00 €/tonn
EHITUS- JA LAMMUTUSSEGAPRAHT 17 09 0475,00 €/tonn
JÄÄTMEÕIENDI VORMISTAMINE5,00 €/tk
KAALUMISTEENUS10,00 €/kord
VEOKIKASTI PUHASTAMINE KOORMAJÄÄKIDEST TALVETINGIMUSTES10,00 €/kord
ATI Grupp OÜ poolt vastuvõetavate jäätmete hinnad
ASFALTBETOONJÄÄTMED (eelsorteeritud)17 03 026,00 €/tonn
BETOONIJÄÄTMED - eelsorteeritud, tükk alla 100cm17 01 016,00 €/tonn
BETOONIJÄÄTMED - suuregabariidilised, üle 100cm17 01 0110,00 €/tonn
KIPSIPÕHISED EHITUSMATERJALID (eelsorteeritult töötlemata kujul)17 08 0235,00 €/tonn
JÄÄTMEÕIENDI VORMISTAMINE5,00 €/tk
VEOKIKASTI PUHASTAMINE KOORMAJÄÄKIDEST TALVETINGIMUSTES10,00 €/kord
ATI Grupp OÜ poolt ümbertöödeldud materjalide väljamüügihinnad Madisto Tehnika OÜ kaudu
BETOONJÄÄDE (killustik) (fraktsioon 0-16mm)2,00 €/tonn
BETOONJÄÄDE (killustik) (fraktsioon 16-32 mm)10,00 €/tonn
BETOONJÄÄDE (killustik) (fraktsioon 32-64mm)4,00 €/tonn
BETOONI SÕELUMISJÄÄGID4,00 €/tonn
SÕELUTUD HALJASTUSMULD6,00 €/tonn
MULLA SÕELUMISJÄÄGID1,80 €/tonn
SUURED GRANIITKIVID5,00 €/tonn
Hinnakiri hakkab kehtima alates 01.10.2021
Jäätme nimetus
JäätmekoodLadustushind EUR/tonn
PINNAS JA KIVID17 05 042,00 €/tonn
EELSORTEERITUD TELLIS17 01 027,00 €/tonn
BETOONI-, TELLISE-, KERAAMIKA JA PLAADISEGUD
TSEMENDITÜKKIDEGA JMS. (PS! Materjal ei tohi sisaldada üle 10% võõriseid,
näiteks: kile, puit, kips, kartong, plastik, soojustusmaterjalid jne.)
17 01 0720,00 €/tonn
EHITUS- JA LAMMUTUSSEGAPRAHT (sorteerimata materjal otse objektilt)17 09 0460,00 €/tonn
EHITUS- JA LAMMUTUSSEGAPRAHT (kliendi poolt eelsorteeritud materjal)*17 09 0475,00 €/tonn
JÄÄTMEÕIENDI VORMISTAMINE5,00 €/tk
KAALUMISTEENUS10,00 €/kord
VEOKIKASTI PUHASTAMINE KOORMAJÄÄKIDEST TALVETINGIMUSTES10,00 €/kord
ATI Grupp OÜ poolt vastuvõetavate jäätmete hinnad
ASFALTBETOONJÄÄTMED (eelsorteeritud)17 03 026,00 €/tonn
BETOONIJÄÄTMED - eelsorteeritud, tükk alla 100cm17 01 016,00 €/tonn
BETOONIJÄÄTMED - suuregabariidilised, üle 100cm17 01 0110,00 €/tonn
KIPSIPÕHISED EHITUSMATERJALID (eelsorteeritult töötlemata kujul)17 08 0235,00 €/tonn
JÄÄTMEÕIENDI VORMISTAMINE5,00 €/tk
VEOKIKASTI PUHASTAMINE KOORMAJÄÄKIDEST TALVETINGIMUSTES10,00 €/kord

Koostööpartnerid

Kliendid